งานวิ่งทั้งหมด

Run Right Now : Save an Elephant

วิ่งฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตช้าง ทุกๆการสมัครวิ่งบริจาค 100 บาท ให้แก่ ปางช้าง Elephant Nature Park จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีช้างถึง 90 เชือก ท่านสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยช้างเกือบร้อยเชือก เรามาช่วยพี่ช้างกันเถอะ

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 1 ตุลาคม 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤศจิกายน 2563
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 15 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: 25 - 30 พฤศจิกายน 2020

Thai Zodiac Collection : The Rat

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนสุดท้ายนี้ถึงเวลาของ ปีชวด หรือ The Rat แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 30 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 30 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
วันส่งผลการแข่งขัน: 30 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 พฤษภาคม 2563
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: 15 - 20 มิถุนายน 2020

Thai Zodiac Collection : The Snake

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่สิบนี้ถึงเวลาของ ปีมะเส็ง หรือ The Snake แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 4 มีนาคม 2563 - 14 เมษายน 2563 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 มีนาคม 2563
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: 16 - 20 เมษายน 2020

Thai Zodiac Collection : The Ox

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่สิบนี้ถึงเวลาของ ปีฉลู หรือ The Ox แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 28 มกราคม 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 29 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: 5-10 วันหลังจบกิจกรรม

Thai Zodiac Collection : The Monkey

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่เก้านี้ถึงเวลาของ ปีวอก หรือ The Monkey แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 26 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 มกราคม 2563
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังจบกิจกรรม

Thai Zodiac Collection : The Pig

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่แปดนี้ถึงเวลาของ ปีวอก หรือ The Monkey แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 25 พฤศจิกายน 2562 - 12 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังจบกิจกรรม