งานวิ่งทั้งหมด

Thai Zodiac Collection : The Pig

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่แปดนี้ถึงเวลาของ ปีกุน หรือ The Pig แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 25 พฤศจิกายน 2562 - 12 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังจบกิจกรรม

Thai Zodiac Collection : The Rooster

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่เจ็ดนี้ถึงเวลาของ ปีระกา หรือ The Rooster แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 25 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 พฤศจิกายน 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังจบกิจกรรม

Run Right Now : Halloween Party

เหล่าพลพรรคผีมาบุก Run Right Now กันแล้วในงานวิ่ง Halloween Party Virtual Run ที่มีให้เลือกกัน 4 ระยะ คือ 13 / 31 / 100 / 200 km

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 4 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 4 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 4 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 ตุลาคม 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: เสื้อ 28 ต.ค. / เหรียญ 10 พ.ย. 2019