งานวิ่งทั้งหมด

Thai Zodiac Collection : The Rooster

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่เจ็ดนี้ถึงเวลาของ ปีระกา หรือ The Rooster แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 25 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 พฤศจิกายน 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังจบกิจกรรม

Run Right Now : Halloween Party

เหล่าพลพรรคผีมาบุก Run Right Now กันแล้วในงานวิ่ง Halloween Party Virtual Run ที่มีให้เลือกกัน 4 ระยะ คือ 13 / 31 / 100 / 200 km

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 4 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 4 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 4 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 ตุลาคม 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: เสื้อ 28 ต.ค. / เหรียญ 10 พ.ย. 2019

Thai Zodiac Collection : The Dragon

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่หกนี้ถึงเวลาของ ปีมะโรง หรือ The Dragon แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 1 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 ตุลาคม 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังจบกิจกรรม

Thai Zodiac Collection : The Goat

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่ห้านี้ถึงเวลาของ ปีมะแม หรือ The Goat แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมีระยะเดียวคือ 30 km (โดยระยะทางปรากฏบนเหรียญ)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 30 สิงหาคม 2562 - 10 กันยายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 กันยายน 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังจบกิจกรรม

Thai Zodiac Collection : The Tiger

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแก่การสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ 4 จาก 12 ปีนักษัตรไทย The Tiger มี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 Km.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 1 สิงหาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 สิงหาคม 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

Thai Zodiac Collection : The Rabbit

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่สามนี้ถึงเวลาของ ปีเถาะ หรือ The Rabbit แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 km (ระยะทางปรากฏบนสาย)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 2 กรกฎาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 2 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 2 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 กรกฎาคม 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

Thai Zodiac Collection : The Dog

เหรียญปีนักษัตรไทย (ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) ควรค่าแกการสะสมทั้ง 12 เหรียญ ในเดือนที่สองนี้ถึงเวลาของ ปีจอ หรือ The Dog แล้วว~ กิจกรรมการวิ่งมี 4 ระยะให้เลือกด้วยกัน คือ 20 / 50 / 100 / 200 km (ระยะทางปรากฏบนสาย)

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 1 มิถุนายน 2562 - 10 มิถุนายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 มิถุนายน 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

Thai Zodiac Collection : The Horse

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 24 เมษายน 2562 - 19 พฤษภาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 31 พฤษภาคม 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดกิจกรรม

Pick up Your Shoes

“Pick up your shoes April 2019” เหรียญวิ่งจะเป็นสัญลักษณ์การวิ่ง Run right now จุดประกายไฟในตัวคุณอีกครั้ง ไม่ได้วิ่งนานแค่ไหนไม่สำคัญเท่าเมื่อไรที่คุณจะเริ่มวิ่งอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายในการวิ่งเพื่อเอาชนะตัวเองในระยะที่เลือก 10 KM. / 20 KM. / 30 KM.

ประเภทของกิจกรรม: วิ่งแบบสะสมระยะ
วันเปิดรับสมัคร: 18 มีนาคม 2562 - 4 เมษายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
วันแข่งขัน: 1 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562
วันส่งผลการแข่งขัน: 1 เมษายน 2562 - 2 พฤษภาคม 2562
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 30 เมษายน 2562
ช่วงเวลาจัดส่งของที่ระลึก: ภายใน 1 สัปดาห์หลังสิ้นสุดกิจกรรม